History

Volgens de bestuursverslagen is de vereniging opgericht op 25 juni 1974 bij de familie Markvoort te Averlo. In de officiële statuten wordt als datum 24 juni 1974 genoemd. Het bestuur bestaat dan uit de heren H.Th. van de Lans (voorzitter), M.G. Willemsen (secretaris), en de heer A. Slot (penningmeester). Onder leiding van de heer B.Albers uit Diepenveen rijdt de ponyclub al vanaf juli 1973. De vereniging telt bij oprichting 11 leden. 
Besloten wordt dat de (meest modebewuste) heren W. Markvoort en H. Willemsen informatie over de kleding zullen inwinnen.

Op 27 augustus wordt de eerste aanzet gegeven tot een donateursactie. Deze actie had een prachtig resultaat. Leuk is te vermelden dat als eerste donateur genoemd wordt de heer H. Lieuwen, dierenarts te Schalkhaar. De eerste Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 20 maart 1975. Daar zijn 9 ouders van leden aanwezig. In het voorjaar van 1975 werd gestart met twee streekwedstrijden op het terrein dat afgestaan werd door de heer van de Lans. Op 24 april 1976 werd een kringconcours georganiseerd op het terrein van de heren Vrielink, Slot en van de Lans. Op 25 juni 1976 wordt n.a.v. het tweejarig bestaan het vaandel aangeboden, het resultaat van een eendrachtige samenwerking: 
  • ontwerp: Dhr. Weyl 
  • stof: Dhr. Joh.. Willemsen uit Diepenveen 
  • mevr. Kloosterboer-Wiltink maakt het vaandel 
  • overige kosten voldaan door mevr. Kloosterboer-Wiltink
Donderdag 9 december 1977 wordt de eerste donateursavond gehouden. De vereniging is gegroeid naar 22 pc-ruiters en 4 bij de rijvereniging. De vereniging moet op zoek naar een ander oefenterrein, het eerdere terrein is verkocht. Gelukkig kunnen we een perceel bos huren van mevr. Willemsen-Smeenk aan de Zwijnenbergerweg Kranekampsweg, onze huidige buitenbak. In 1979 treedt de heer van de Lans af als voorzitter en wordt benoemd tot erelid. De heer A. Sprikkelman wordt de nieuwe voorzitter. In 1979 openen wij een bankrekening, het gaat dus goed met de club. In dat jaar wordt de heer. J. Willemsen uit Bathmen de nieuwe eigenaar van de buitenbak. Wij mogen deze als vanouds blijven gebruiken. In dat jaar werden ook plannen gelanceerd voor de bouw van een manege. Maar ondanks toezeggingen van een fors bedrag voor realisering van een manege werd in 1980 toch besloten, vanwege een dusdanig tekort, om voorlopig af te zien van de bouw. Dus wordt er buitenverlichting aangebracht bij de buitenbak om zo ook 's avonds te kunnen oefenen.

In 1982 neemt de heer Gerard Willemsen afscheid van het bestuur. Vanwege zijn vele verdiensten werd hij benoemd tot erelid. In 1984 bestaat de vereniging 10 jaar. De aanwas van jonge leden is te gering. Toch is onze vereniging nog springlevend en zullen we er allemaal de schouders onderzetten in de hoop met ons 25-jarig bestaan een overzicht van ons Hunneverenigingsleven te kunnen komen. Woorden van Aart Sprikkelman, in 1984 voorzitter van onze vereniging.